Kissat

Kira ja Kahlil ovat syntymästään sokeita seikkailukissoja Keravalta. Molemmat ovat syntyneet kadulle Kyproksella, maassa jossa ihmisiä on 1.2 miljoonaa ja kodittomia kissoja 1.5 miljoonaa. Villikissapopulaatioissa erilaiset taudit kiertävät kissoista toiseen ja silmäongelmat ovat yleinen vaiva sekä aikuisilla kissoilla, että näiden jälkikasvulla.

Kiran emo on todennäköisesti sairastanut esimerkiksi herpestä, joka saattaa johtaa pentujen syntymiseen sokeana. Kahlil syntyi molemminpuolisen mikroftalmian, eli pienisilmäisyyden kanssa, joka on todennäköisesti perua emonsa tiineyden aikana sairastamasta viruksesta. Suomeen adoptoin molemmat yksityisesti, itse Kyprokselta hakien. Kiran lokakuussa 2018 ja Kahlilin elokuussa 2019. Ikää heillä on siis tällä hetkellä kaksi ja kolme vuotta.

Neljästä kissastani Kira ja Kahlil ovat ainoat ulkona seikkailevat, 13-18-vuotiaan senioriväen suosiessa ennemmin aidattua takapihaamme. Heidän seikkailukissoiksi kasvattamisestaan on kiittäminen Midiriä, edellisessä elämässään itsenäisesti ulkoillutta kissaa, jonka adoptoin tämän ollessa 8-vuotias ja jonka kanssa ulkoilimme yhdessä elämänsä viimeiset 13 vuotta. Kun kolme vuotta kuolemansa jälkeen olin etsimässä erityistarpeista, vaikeasti kodin saavaa kissalasta laumamme jatkoksi tiesin tahtovani ulkoilla tämän kanssa heti pienestä pitäen. Ja kun kävi selväksi tämän erityistarpeen olevan juuri sokeus, olin päätöksestäni entistä varmempi, sillä sokea kissa ei voi viihdyttää itseään esimerkiksi ikkunasta lintuja seuraamalla.

Sokea kissa kokee ympäristönsä koskettamalla, kuulemalla, haistamalla ja maistamalla, olemalla itse paikalla. Minulle oli alusta asti itsestään selvää, että jos tämä kissa niin tahtoisi, saisi se tuntea metsäkankaan, rantahiekan ja niityn tassujensa alla, tuulen turkissaan ja sateen ja auringon kasvoillaan, kuulla linnut, oravat ja kimalaiset ympärillään, haistaa edellään samaa polkua kulkeneet eläimet ja maistaa ruohon siellä missä se kasvaa.

Kissojen vuosi seuraa Kiraa ja Kahlilia näiden ulkoillessa tammikuusta joulukuuhun.


Kira and Kahlil are two adventure cats from Kerava, born blind on the streets of Cyprus, a country of 1.2 million people and 1.5 million homeless cats. Different kinds of diseases spread around in feral cat populations from one cat to another and issues with eyesight are a common problem among both adult cats and their offspring. Kira's mother has likely been sick with herpes or something similar which can result in kittens born without eyesight. Kahlil was born with bilateral microphthalmia, a congenital or developmental eye anomaly characterized by small eyes, likely due to a virus infection during fetal development. To Finland I adopted both privately and flew them home myself. Kira in October 2018 and Kahlil in August 2019, so the first is now three years old and the latter two.

Out of my five cats Kira and Kahlil are the only ones who go adventuring outdoors while the 13-18-year-old senior folk prefers our catio. Them being raised as adventure cats is all thanks to Midir, a former independently outdoor cat who I adopted when he was 8 years old and with whom I adventured together for the last 13 years of his life. So when three years after his passing I was searching for a special needs kitten that would have a hard time finding a home elsewhere I knew I wanted to explore the outdoors with them starting at a young age. And when that special need turned out to be blindness of all things I was even more certain of my decision, because a blind cat can't entertain him or herself by watching birds out the window for example.

A blind cat experiences their surroundings by touch, sound, scent and taste, by being present themselves. It was clear to me from the beginning that if this cat would want it, she would get to feel the moss of a forest, the sand of a beach and grass of a meadow underneath her paws, the wind in her hair and the rain and sunshine on her face, hear the birds, squirrels and bumblebees around her, smell the animals that have walked her path before her and taste the grass where it grows.

"The Year of the Cats" follows Kira and Kahlil as they adventure from January to December.